WORKSHOP SMART4ALL amb la presentació del projecte Digital Impulse Hub per part de la Cambra de Terrassa

WORSHOP SMART4ALL, 9 DE JUNY

SMART4ALL es una extensa xarxa de centres d’innovació digital per impulsar el desenvolupament tecnològic i empresarial al sud, est i centre d’Europa. El workshop SMART4ALL reunirà, aquest 9 de juny,  representants de la CE, SAE Iniciativas, DISH i candidats dels EDIHs. Els candidats europeus a DIH i EDIH presentaran les seves activitats per donar forma al futur digital d’Europa.

WORKSHOP SMART4ALL

La Cambra de Terrassa presentarà en aquest workshop el projecte Digital Impulse Hub, una iniciativa que s’emmarca en l’aposta per a la digitalització dels sectors públics i privats del territori de la Cambra de Terrassa, la qual lidera el Digital Impulse Hub.

Més informació i inscripcions al workshop