Postgrau en Direcció de la Transformació Digital

Postgrau en Direcció de la Transformació Digital. Lidera el pla de transformació digital de la teva empresa amb un enfocament integral.

Per què aquest postgrau?

La Transformació Digital (TD) és un dels majors reptes econòmics i socials per a la competitivitat de les empreses arreu del món. Les organitzacions de qualsevol sector han d’adaptar les seves estructures i el seu funcionament als nous models de negoci, als diferents entorns competitius i als canvis en les cadenes de valor, així com incorporar nous perfils professionals. Els líders i gestors de les organitzacions han de ser capaços d’adquirir de forma ràpida noves habilitats, metodologies i competències. També han de conèixer l’impacte, els reptes i les oportunitats de les noves tecnologies disruptives i incorporar nous conceptes en els processos de presa de decisions. Tot això, per tal d’aconseguir organitzacions àgils, adaptables al canvi i, per tant, competitives i sostenibles en el temps.

La formació adequada dels perfils directius i els comandaments intermedis és clau per realitzar una TD de les organitzacions ràpida, consistent i efectiva.

Aquest postgrau en Direcció de la Transformació Digital capacitarà l’estudiantat per impulsar, dissenyar, gestionar i liderar la transformació digital de diferents empreses i organitzacions amb les millors garanties d’èxit.

L’equip docent està format per professionals de llarga experiència en el món professional i tecnològic, que han liderat i gestionat diverses TD en diferents àmbits. Al llarg del programa, es treballaran tots els elements que intervenen en la TD d’una organització: l’estratègia corporativa, la revisió i definició del model de negoci centrat en el client, la gestió del canvi associada a la cultura i a les persones de la seva organització, la dada com a eix bàsic i estratègic del negoci, la innovació digital, les noves plataformes i metodologies, fins a la ciberseguretat i les tecnologies disruptives (com la intel·ligència artificial, la internet de les coses o el blockchain).

Aquest programa ofereix una visió de direcció executiva, pràctica i aplicada de la TD, centrada en casos d’ús, un fet que fomenta la visió crítica dels alumnes. A més, durant el programa es faran equips de treball per al desenvolupament d’un projecte real.

Al llarg del programa comptarem amb algunes conferències de professionals, persones expertes en temes complementaris (realitat augmentada, tecnologies quàntiques, etc.) per conèixer-ne l’estat present i futur.

Objectius
  • Adquirir una visió global de la TD que abasti les funcions empresarials, les tecnologies i les persones.
  • Entendre els reptes i les oportunitats que comporta la TD de les organitzacions.
  • Formar sòlidament executius i líders de la TD perquè puguin dirigir amb èxit la transformació digital de la seva empresa/organització.
  • Analitzar de forma conjunta la integració de les tecnologies disponibles per crear iniciatives o accions de valor en el marc dels projectes de TD.
  • Saber alinear l’estratègia global de l’organització amb l’estratègia de TD.
  • Identificar les habilitats de lideratge per tal d’implicar totes les persones de l’organització en la TD.
  • Conèixer bones pràctiques de TD en diferents empreses, així com casos en els quals no s’ha assolit l’èxit ni els objectius fixats.
A qui va dirigit?
  • Professionals que ocupin o vulguin ocupar càrrecs de responsabilitat i estiguin involucrats en la TD de l’organització, sigui d’una entitat pública o empresa privada. Poden provenir d’àrees tan diverses com recursos humans, màrqueting, finances, operacions, fabricació o innovació, o tant de les TIC com de les tecnologies operacionals. El postgrau està particularment dirigit a perfils directius (CDO, CEO, CIO i comandaments intermedis) i a responsables de l’estratègia empresarial (CFO, COO, CHRM, CMO i CSO) amb coneixements d’informàtica a nivell usuari i pensament analític.
  • Enginyers en Informàtica, Telecomunicacions, industrials, civils, agrònoms, camins, etc., així com economistes/ADE o amb estudis STEM que es vulguin especialitzar en el disseny i la direcció de plans estratègics de TD, i de les iniciatives i projectes que se’n derivin.
  • Professionals amb experiència en la direcció i gestió de projectes i serveis que vulguin actualitzar els seus coneixements per participar en programes i projectes estratègics de TD.

Fes la teva Inscripció AQUÍ

Esdeveniment UOC: Cicle skills. Adaptar-se al canvi o morir en l’intent al món digital.

Cicle skills. Adaptar-se al canvi o morir en l’intent al món digital.

En un temps digital, on l’única constant és el canvi, resulta fonamental conèixer i ser capaç d’adaptar-se a noves situacions. Adquirir competències que et facin una persona més resilient en aquests entorns és fonamental. Per a això cal mantenir-se atent a les novetats, detectar tendències de forma primerenca i incorporar la innovació.

Objectiu sessió

L’objectiu d’aquesta sessió és abordar aquesta realitat des de la mirada d’un professional de la comunicació que ens oferirà l’explicació sobre aquests canvis clau que vénen del món digital i que estan afectant la societat en el seu conjunt; canvis com, per exemple, les campanyes de desinformació també conegudes com a fake news.

A més, els mitjans de comunicació s’han vist especialment afectats pels canvis digitals que han afectat tant als seus models de negoci com a les seves formes de treball i organització però també al producte informatiu. Els usos i hàbits de consum dels usuaris evolucionen ràpidament i sorgeixen noves plataformes que competeixen també per atreure l’atenció del públic. En aquesta sessió, a partir de l’experiència al capdavant de mitjans de comunicació del periodista Saül Gordillo, podrem conèixer com l’estratègia i el lideratge són claus per incorporar el canvi i la innovació en les organitzacions de manera eficaç i eficient. Una magnífica oportunitat per reflexionar i conèixer exemples de bones pràctiques que es puguin extrapolar, adaptant-los, en altres àmbits.

En els pròxims mesos, la segona edició del cicle SKILLS, repassarà les principals fites d’aquest procés de digitalització.

Professionals experts en innovació, lideratge, treball en equip, comunicació efectiva o adaptació al canvi ens oferiran eines, consells i coneixements que podrem incorporar als nostres perfils professionals.

Aprendrem noves competències i habilitats que ens permetran adaptar-nos i treure tot el partit als nostres perfils professionals en un entorn laboral canviant i incert, però també apassionant.

Fes la teva Inscripció AQUÍ

Descobriu tota l’agenda d’activitats del Digital Impulse Hub AQUÍ

Webinar UOC Cicle Retos. Digitalitzar empreses competitives

Webinar Cicle Retos. Digitalitzar empreses competitives
Quins passos han de donar les organitzacions en l’actual context per digitalitzar el seus processos? Al 2021, la transformació digital no és només una oportunitat de negoci, és un procés imprescindible per garantir la competitivitat de qualsevol empresa o organització.
La digitalització suposa canvis profunds en les organitzacions que van més enllà de la incorporació de les TIC i que signifiquen, per exemple, que la innovació i la millora contínua s’imbriquin en la cultura organitzativa.
La integració de la tecnologia en totes les àrees de l’organització ha de deixar de ser un objectiu en si mateix, per esdevenir una palanca de canvi que contribueixi a millorar l’experiència de client, l’optimització dels processos, els productes i els serveis, que ens permeti reinventar i repensar l’estratègia i la visió de l’organització.
En un context globalitzat, canviant i altament complex, la digitalització és l’eina clau per a la competitivitat de les organitzacions.
Quins passos han de donar les organitzacions en l’actual context? Quins són els elements centrals de qualsevol estratègia de digitalització? A què desafiaments clau s’enfronten les organitzacions a casa nostra?
Agustí Canals, professor agregat dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC i director de l’Màster en Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement, i Joaquín Garrido, soci fundador de Clavei, empresa alacantina especialitzada en digitalització de les empreses, analitzaran tots i casdascun d’aquests temes amb la moderació de Xavier Borras, periodista i contertulià, en un webinar obert a la participació del públic.
El cicle RETOS té com a objectiu reflexionar sobre els desafiaments que les organitzacions, l’educació, l’economia i la societat en conjunt hauran d’afrontar al llarg dels propers anys, des d’una perspectiva que incorpori el valor de les experiències, els punts de vista i les realitats locals.