Què fem?

Què és el Digital Impulse Hub (DIH)?

Digital Impulse Hub (DIH) és una aposta estratègica sense ànim de lucre, fruit de la col·laboració pública i privada, per a fomentar la transformació digital, la digitalització de la indústria i el comerç, del sector públic, la digitalització de la formació, el creixement de les start-ups digitals, la innovació i la competitivitat internacional de les Pimes.

Aglutina els centres de competència, les universitats i els seus grups de recerca, centres tecnològics, l’administració local, empreses i start-ups coordinades per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa.

Digital Impulse Hub està localitzat a una àrea geogràfica dins del cinturó industrial a 30 km de la ciutat de Barcelona; on es localitza la principal indústria manufacturera d’alta tecnologia i les principals empreses d’enginyeria, digitalització i un important clúster d’indústries creatives digitals. Té com a objectiu el foment de la digitalització de les empreses, i en particular, de les pimes, de l’administració pública i de la formació a Catalunya.

El Digital Impulse Hub ofereix a les pimes:

1. Activitats de conscienciació de la digitalització i de novetats tecnològiques

2. Formació, orientació i acompanyament sobre digitalització i competències digitals

3. Diagnòstics de digitalització

4. Esdeveniments i fires de transferència de tecnologia

5. Serveis de subvencions a la innovació

6. Serveis de propietat intel·lectual

7. Projectes i programes de suport a la digitalització per a pimes

8. Instal·lacions d’última generació, instal·lacions de prova i prototipatge

9. Suport i acompanyament a start-ups digitals

membres fundacionals: