Què és el DIH

Què és el Digital Impulse Hub

El Digital Impulse Hub (DIH) és una aliança de cambres de comerç, universitats i l’administració local per ajudar a digitalitzar les pimes i l’administració local de Catalunya. Abordem els seus reptes, donem solucions digitals i cerquem els recursos per recolzar-les en els processos de transformació digital.

El Digital Impulse Hub és una aposta estratègica, sense ànim de lucre, per donar suport a la transformació digital de les pimes i de l’administració local i contribuir així a l’eficiència, competitivitat i creixement econòmic de Catalunya.

El Digital Impulse Hub posa les darreres tecnologies digitals i creatives a l’abast dels sectors de l’administració local, la formació, la internacionalització, el comerç, els serveis i la indústria.

Una aliança sense precedents entre l’administració local, les cambres de comerç i les universitats tecnològiques, a través dels seus laboratoris i grups de recerca.

Trajectòria 

El Digital Impulse Hub inicia els seus primers passos el 2018, però neix formalment el 2019, després de molts anys de col·laboració entre els seus membres en la conscienciació, la informació i la formació en digitalització, impulsant la transferència de tecnologia entre les pimes i fomentant que aquestes coneguin els grups de recerca de les universitats. Així mateix, s’ha impulsat l’e-learning, el coneixement i la implantació de tecnologies com la Indústria 4.0 entre les pimes industrials, tot reforçant el clúster de les indústries creatives (digital media) i el del sector audiovisual digital. Així com també recolzant les start-ups tecnològiques i fomentant diversos àmbits de la digitalització amb projectes transnacionals europeus.

El Digital Impulse Hub no està concebut des de la tecnologia cap als usuaris finals sinó des de les necessitats dels usuaris finals cap a les solucions digitals. Se centra tant en les diferents fonts d’innovació digital com també en les necessitats de digitalització dels grups objectiu: les pimes catalanes (indústria, comerç i serveis), les administracions locals i les organitzacions amb necessitats de formació a Catalunya.

Instal·lacions / Infraestructura

En el mapa de Tecnologies / Sectors del Digital Impulse Hub, es poden veure clarament les capacitats, tecnologies i instal·lacions disponibles entre els membres fundadors i entitats col·laboradores del Digital Impulse Hub, que cobreixen plenament les tecnologies necessàries per facilitar la incorporació de solucions digitals d’e-business, e-commerce i e-marketing de pràcticament tots els sectors d’activitat, des de la industria manufacturera, el comerç, la distribució, els serveis i l’administració local, i l’especialització en solucions de la tecnologia aplicada a la formació, les aplicacions digitals de la industria audiovisual i creativa.   

Entitats

El Digital Impulse Hub s’ha constituït com a consorci d’entitats, per aprofitar al màxim la capacitat de generació de sinergies gràcies a la integració dels actors de la triple hèlix del territori: universitats amb gran tradició en la investigació i transferència tecnològica, empreses -pimes- representades per les Cambres de Comerç de Catalunya, i l’administració local de Catalunya. I una àmplia xarxa de suport nacional i internacional. Una suma d’esforços on cada entitat aporta la seva experiència, know-how i els seus recursos, per coordinar-los amb una finalitat comuna. 

Serveis

Us proporcionem una àmplia gama de serveis i solucions a mida
de les vostres necessitats de digitalització i tecnologia.

Converteix-te en entitat col·laboradora

    Entitats fundadores