Expert universitari en social selling

SOCIAL SELLING

El Social Selling és una estratègia  de Marketing Digital que ha establert un abans i un després en tots els processos de venda, consistent en utilitzar les xarxes socials com a principals plataformes de venda per crear relacions naturals i rellevants entre marques i particulars, augmentant en conseqüència la facturació de les empreses.

Actualment, el 72% dels compradors usa les xarxes socials abans decidir una compra. Saber quan unir-se a la conversa i com presentar el teu producte quan ho necessita el consumidor són les claus que qualsevol expert del Social Selling ha de dominar. S’espera que en 2025 el Social Selling hagi triplicat el seu volum.

L’Expert Universitari en Social Selling: Social eCommerce Management és una formació experiencial i pràctica en la qual aprendràs a elaborardesenvolupar i implementar estratègies de Social Selling i Social eCommerce per a marques i empreses amb l’objectiu de convertir-te en un líder de la revolució comercial 3.0. 

FORMACIÓ BONIFICABLE PER A EMPRESES

Aquest curs és bonificable mitjançant crèdit formatiu per FUNDAE, Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

La Salle-URL som proveïdora de formació acreditada per FUNDAE i proporcionem tota la informació necessària perquè puguis tramitar i gestionar la bonificació amb aquesta entitat.

Oferim bonificacions especials a aquelles empreses que inscriguin diversos participants en el mateix programa o en diversos programes dins el mateix any acadèmic.

SOCIAL SELLING

Més informació aquí

Recinte

laSalle Universitat Ramon Llull

Carrer de Sant Joan de La Salle, 42
08022 Barcelona

Mapa de Google

Entitats fundadores