Categories
Sala de premsa

Ampliació del servei de digitalització dels comerços

A principis de maig es va inaugurar el servei de suport a la digitalització dels comerços que ha resultat ser un èxit, amb més de 70 comerços atesos a dia d’avui. Per tal d’ampliar l’oferta, es reobre la convocatòria perquè més comerços del municipi puguin potenciar la seva digitalització.

El servei, que també ofereixen consultors especialitzats, parteix d’una diagnosi de l’estat del negoci tant des del punt de vista digital com estratègic amb la finalitat de plantejar un seguit d’accions adaptades al seu grau de digitalització actual i que tenen com a objectiu final disposar d’un canal de venda on-line, que reforci el canal tradicional presencial.

 Per sol·licitar aquests serveis les persones interessades s’hauran d’adreçar a l’OAE, a través del formulari web santcugat.cat/web/formulari-contacte-oae.