Programa de Suport al Comerç 2020. Diagnòstic d’innovació comercial.

Programa de Suport al Comerç 2020. Diagnòstic d'innovació comercial. Amb l’assessorament de la Cambra de Terrassa, en el marc del Programa de Suport al Comerç, pots disposar d’una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del teu comerç, per tal d’identificar els punts forts i febles del negoci i elaborar un informe gratuït amb recomanacions que […]